Predšolski otroci

Jezikovne delavnice za predšolske otroke

Angleščina, nemščina.

Naši učitelji so interno teoretično in praktično licenčno usposobljeni po naši zaščiteni metodi in  interno razvitem didaktičnem pristopu:

EDUKA SMART LANGUAGES EDUCATION FOR KIDS

Za predšolske otroke (25 učnih ur skozi celo učno leto, od oktobra do aprila).

Za starost 4 – 5 let posebej prilagojene jezikovne delavnice, enkrat tedensko po 45 minut v prostorih vrtcev po Koroški ali v naših prostorih (30 + 15 minut).

Otroci se jezika učijo naravno preko različnih življenjskih situacij in skozi ŽIVLJENJE in njim zanimive tematske sklope – družina in jaz,moji deli telesa,oblačila,okolje, živali, hrana, barve, ipd. in v skladu s starostjo skozi uporabo in poimenovanje konkretnih predmetov, slikovnega materiala, izdelovanje izdelkov, pesmice, izštevanke, zgodbice, lutke, gibalne in druge didaktične igre po principu jezikovne kopeli in z uporabo mimike.

Delavnice potekajo v malih skupinah od najmanj 4 do največ 8 otrok, kjer je poudarek na individualni uporabi jezika vsakega otroka.

Ob zaključku prejmejo potrdilo o znanju in pripravimo predstavitev za starše;  prvo leto imamo sredi leta tudi ogledno uro za starše, kjer opazujete svojega otroka pri uporabi tujega jezika skozi konkretne uporabne situacije in življenje.