Predšolski otroci

Jezikovne delavnice za predšolske otroke

Angleščina, nemščina.

Naši učitelji so interno teoretično in praktično licenčno usposobljeni po naši zaščiteni metodi in  interno razvitem didaktičnem pristopu:

EDUKA SMART LANGUAGES EDUCATION FOR KIDS

Za predšolske otroke (25 učnih ur skozi celo učno leto, od oktobra do aprila).

Za starost 4 – 5 let posebej prilagojene jezikovne delavnice, enkrat tedensko po 45 minut v prostorih vrtcev po Koroški ali v naših prostorih (30 + 15 minut).

Otroci se v predšolskem obdobju jezika učijo  z lahkoto in po naravni poti, ob primernem pristopu, ki je popolnoma prilagojen razvoju predšolskega otroka. Pri našem delu uporabljamo elemente, ki so prilagojeni razvoju otroka kot so npr. princip “Learning by doing”, kar pomeni, da otroka vodimo skozi različne življenjske situacije in skozi njim zanimive tematske sklope – družina in jaz,moji deli telesa,oblačila,okolje, živali, hrana, barve, ipd. in v skladu s starostjo skozi uporabo in poimenovanje konkretnih predmetov, slikovnega materiala, izdelovanje izdelkov, pesmice, izštevanke, zgodbice, lutke, gibalne in druge didaktične igre po principu t.i. “jezikovne kopeli” z uporabo kretenj in gibanja.

Delavnice potekajo v malih skupinah od najmanj 4 do največ 8 otrok, kjer je poudarek na individualni uporabi jezika vsakega otroka.

Ob zaključku prejmejo  otroci potrdilo o zaključeni delavnicia