Uvajanje otroka v vrtec

Proces uvajanja v našo Hišo otrok se začne običajno z individualnim uvajanjem, ko nam otroka pripeljete po dogovorjenem terminu v Hišo otrok takrat, ko drugih otrok ni. Individualno uvajanje traja okrog 30 minut, običajno je v popoldanskem času po 16 uri. V starosti otroka 1-3 se običajno dogovorimo za kratek obisk na domu. Za tem začnemo s postopnim uvajanjem v skupino dopoldan. Uvajanje otroka v vrtec je proces, ki otroku omogoča, da počasi in ob pomoči staršev spoznava novo okolje in nove ljudi. Pri postopnem vključevanju si pridobiva občutek varnosti in zaupanja. Staršem priporočamo, da pri uvajanju otrokom s svojo držo in vedenjem sporočajo, da je v vrtcu varno, prijetno in zanimivo.

Bolj ko so starši sproščeni, zaupljivi in veseli, hitreje se tudi otroci navadijo na vrtec. Otroku lahko že vnaprej govorite o Hiši otrok, mu pripovedujete, kako se imajo otroci tam lepo in kaj vse delajo. Ko pridete z otrokom domov, se z njim pogovarjajte o drugih otrocih, kako jim je ime in kaj so se igrali.  Otroku se bo laže vključiti v vrtec, če bodo starši razumeli, da mu je lahko ob ločitvi težko in da je lahko jok normalen izraz teh občutkov. V času uvajanja naj otroku nudijo dodatno pozornost in naj ne vnašajo v njegovo življenje dodatnih sprememb, kot je na primer odvajanje od pleničk ali od dude. Če starši lahko, naj pustijo otroka v prvih dneh v vrtcu za krajši čas. V nekaj dneh pa bodo po dogovoru z vzgojiteljico videli, če je otrok lahko že dlje časa sam.

Uvajalno obdobje lahko traja od enega do treh tednov in se le izjemoma zavleče (če je otrok vmes veliko bolan). Nekateri otroci se hitro prilagodijo novim okoliščinam, pri drugih se lahko opazijo povsem običajne prilagoditvene težave kot so: ob ločitvi lahko jokajo, se držijo staršev, so občutljivi, nemirni, utrujeni, težje zaspijo in slabše jedo. Lahko tudi odklanjajo starše in imajo začasno oslabitev imunskega sistema. Če otrok vsakodnevno prihaja v vrtec, se bo laže in hitreje prilagodil novim razmeram.

Če se pojavijo težave, se sproti dogovarjajte z vzgojiteljico, kako bi otroku olajšali obdobje uvajanja. Lahko opravite dodatni individualni razgovor z vzgojiteljico in ji posredujete čim več informacij o otroku, ki bodo pomagale pri čim lažjem in hitrejšem prilagajanju (na primer s čim se najraje igra, zamoti itd.). Dragocene so vse informacije, ki ste nam jih zaupali o otroku v individualnih razgovorih ob vpisu v našo Hišo otrok. Veseli bomo sprotne izmenjave informacij in sodelovanja, saj si želimo, da nam zaupate, kar posledično poveča  občutek varnosti pri otroku.