Naše poslanstvo

Naši najvišji vrednoti sta znanje in razvoj. Zavedamo se, da je pridobivanje novih znanj proces, ki poteka znotraj vsakega posameznika in da je vsak človek drugačen ter se uči in razvija na svoj način. Hkrati verjamemo, da edino povezanost z drugimi, sodelovanje in podpora v polnosti  omogočijo rast in razvoj.

Naše storitve zato prilagajamo specifičnim potrebam uporabnika, usmerjeni smo h kakovosti in prilagodljivosti pri podpori uporabniku naših storitev v procesu njegovega razvoja in učenja.

Prva specializirana šola za tuje jezike na Koroškem!

Več kot 20 letna tradicija in izkušnje!

Vpisana v razvid izvajalcev javno veljavnih jezikovnih programov za odrasle pri MIZŠ, ob zaključku tečajev izdamo javno veljavno potrdilo

Uporabljamo sodobna komunikacijska orodja in pristope, s poudarkom na posebnosti vsakega udeleženca izobraževanja.

Verjamemo, da se tujega jezika lahko nauči vsak in da znanje tujega jezika na široko odpira vrata v svet, osebni in poslovni razvoj.

V skladu z našimi vrednotami smo znotraj Eduke, Slovenj Gradec ustanovili zasebni vrtec montessori HIŠO OTROK.

V programu montessori s pomočjo skrbno pripravljenega okolja otroka podpremo pri njegovi notranji potrebi in želji po učenju, po razvijanju lastnih potencialov ter pridobivanju znanja in drugih spretnosti, ki so potrebne za uspešno življenjsko pot.

Cilji pedagogike montessori so spoštovanje sebe, soljudi in okolja, sposobnost prepoznavanja potreb, odločanja, reševanja izzivov ter samodiscipline. Končni cilj pedagogike montessori je mir v svetu- ta nastane kot posledica zadovoljnih, srečnih ljudi, ki so upoštevani in ki znajo ter želijo sodelovati z drugimi pri ustvarjanju boljšega sveta.