Mladina

Tečaji za mladino

Začetni in nadaljevalni tečaji, komunikacijski tečaji, pripravljalni tečaji, priprava na maturo.

Tečaji potekajo po dogovorjenih terminih, tudi preko spletne učilnice.

Učenje uporabnega jezika skozi pridobivanje vseh štirih jezikovnih spretnosti: govor, slušno razumevanje, pisanje in branje in ob uporabi sodobnih metod: igranje vlog, projektno delo, uporaba didaktičnih iger za starejše.

Potekajo v malih skupinah, V PARU ali  INDIVIDUALNO.