O nas

Osnovni podatki

Naziv:
EDUKA, Zavod za izobraževanje in svetovanje, Slovenj Gradec
Skrajšani naziv za račune:
EDUKA, Slovenj Gradec
Poslovna enota:
Eduka, PE Zasebni montessori vrtec Hiša otrok Slovenj Gradec

Naslov: Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec
Telefon: +386 2  88 38 720, +386 2 88 38721
Mobilni telefon: +386 31 80 70 80
e-pošta: info@eduka.si

Davčna številka: SI33263175
Matična številka: 1491261
Številka TR: SI56 0317 5100 0000 756

Projekt prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja

Prva zaposlitev A-PVZ 2021, zaposlitev  vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja od 1. 2. 2021 do 30. 6. 2021.

Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja je v vrtcu deležen inovativnega delovnega procesa, kar bo podkrepilo njegovo ustvarjalnost in usposobljenost. Na razpolago ima spodbudno okolje angažiranih strokovnih sodelavcev, ki mu pomagajo pri razvijanju osebnih kompetenc, ki so nujne za uspešno realizacijo projekta.
Kandidat za mesto vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja – začetnika ima pri nas možnost opraviti večmesečno pedagoško delo z aktivnim neposrednim delom z otroki in s tem bo imel opravljen pogoj dela na področju vzgoje in izobraževanja, s čimer bo lahko pristopil k opravljanju strokovnega izpita. Projekt je financiran s strani Republike Slovenije (Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport) in Evropske unije iz Evropskega sklada; www.eu-skladi.si

Vodstvo in sodelavci

Aleša Jordan,  ustanoviteljica in direktorica zavoda, ravnateljica vrtca, s 30 letnimi profesionalnimi izkušnjami s področja izobraževanja otrok in odraslih. Po osnovni izobrazbi  s področja jezikoslovja – angleščine in politologije – smer mednarodni odnosi svoje znanje ves čas nadgrajuje. Bila je udeleženka na  mnogih mednarodnih seminarjih, predvsem s področja didaktike in poučevanja tujih jezikov ter s področja vodenja in komunikacijskih veščin. Na Koroško je pripeljala tudi  številne izobraževalne projekte s področja izobraževanja odraslih in otrok.
Razvila je blagovno znamko Eduka Smart Languauges Education za zgodnje učenje angleščine in nemščine, ki je zaščitena na Uradu  Republike Slovenije za intelektualno lastnino.
Na Inštitutu montessori  v Ljubljani se je specializirala za pedagoginjo montessori za starost otrok 0-3 in za starost otrok 3-6. Poleg jezikovnega izobraževanja za otroke in odrasle na Koroškem, je v letu 2014 ustanovila dvojezični vrtec montessori Hišo otrok Slovenj Gradec.  

Zase pravi, da je večna raziskovalka življenja, navdušujejo jo različna področja, predvsem se zaveda, da se vse začne in konča pri odnosih, saj brez  dobre povezanosti in sodelovanja z drugimi, ni razvoja in napredka. Bila je mentorica številnim mladim jezikoslovcem na začetku njihove poslovne poti.
Pridobila je certifikat iz Transakcijske analize 101 in certifikate Nevro-lingvističnega programiranja: NLP Praktik, NLP Mojster Praktik in NLP Coach (certifikati soustanovitelja Nevro-lingvističnega programiranja, dr. Richarda Bendlerja). Ob svojem delu vodenja zavoda se ves čas izobražuje, saj se zaveda pomena osebnostnega in poslovnega razvoja, ki se ji zdi nujno potrebno pri vodenju ustanove kot tudi pri strokovnem delu in razvoju ustanove.
Poleg dela v svojem zavodu je od leta 2015 članica Upravnega odbora Združenja montessori Slovenije in od leta 2017 predsednica Združenja montessori Slovenije, v okviru katerega sodeluje pri organizaciji seminarjev, strokovnih srečanj pedagogov montessori, ravnateljev ustanov montessori ter organizaciji kongresov montessori. Udeležila se je mnogih mednarodnih  strokovnih srečanj, med drugim mednarodnega AMI kongresa montessori v Pragi 2017, kongresa Montessori Europe v Dublinu 2019 in spletnega kongresa Montessori Europe v letu 2021. V letu 2021 je aktivno in kot prva opazovalka sodelovala pri strokovnem delu Združenja montessori Slovenije v procesih obnove certifikata montessori v dveh vrtcih montessori v Ljubljani in okolici. Veliko svojega časa in aktivnosti posveča skrbi za predstavitev pristopa montessori tako na lokalnem nivoju kot tudi širše in skrbi za povezovanje ustanov montessori. Hkrati v zavodu skrbi za razvoj jezikovne dejavnosti zavoda in  vodenje ter prilagajanje jezikovne ponudbe potrebam uporabnikov storitev jezikovne šole. Na jezikovnem področju skupaj s sodelavci že več kot 20 let sodeluje z večino koroških podjetij in drugih ustanov. Ker se zaveda pomena prilagajanja izobraževanja potrebam in spremembam sodobnega sveta, in ker ve, kako pomembna je nenehna rast in razvoj, je v letu 2021 tudi jezikovno dejavnost v zavodu posodobila in tako med prvimi v Sloveniji nudimo jezikovni coaching, kjer je tisti, ki se izobražuje v središču  lastnega procesa učenja, jezikovni coach pa ga pri tem  strokovno podpira. Pridobila je licenco Neuro-Language Coach in znanja, ki so potrebna, da udeleženca v jezikovnem izobraževanju podpiramo v njegovem lastnem procesu učenja na način, ki je prilagojen delovanju možganov ter hrati, da je ta proces popolnoma personaliziran, saj udeleženec z našo podporo sam postavi cilje in izobraževalne aktivnosti, ki vodijo k hitrejši in učinkovitejši pridobitvi  jezikovnega znanja. Holistični pristopi, tehnike in orodja coachinga v  jezikovnem izobraževanju ter upoštevanje znanj s področja nevroznanosti so osnova nevro-jezikovnega coachinga.

Andreja Kajzer, po osnovni izobrazbi profesorica angleščine in zgodovine, pedagoginja montessori za starost otrok 3-6, vodja zelene sobe v Hiši otrok. Andreja je angleško govoreča pedagoginja v zeleni sobi Hiše otrok in mentorica za angleščino na področju jezikovne dejavnosti ustanove. Andreja je tudi velika ljubiteljica plesa in gibanja, kar z veseljem prenaša na otroke v zeleni sobi Hiše otrok.

Domen Jordan, po osnovni izobrazbi inženir informatike, v procesu zaključevanja študija pedagogike montessori za starost otrok 3-6, ima končan teoretični del študija montessori 3-6, osnovno izobraževanje montessori  in je pridobil certifikat Age Of Montessori za asistenta 3-6. V zavodu skrbi za področje informatike in je asistent v zeleni sobi Hiše otrok. Včasih otrokom zaigra na kitaro, njegova strast je pripovedovanje zgodb po pristopu montessori

Eni Baćac, po osnovni izobrazbi diplomirana medjezikovna posrednica (angleščina, nemščina), pedagoginja montessori za starost otrok 0-3, vodja v oranžni sobi v Hiši otrok. Eni je angleško govoreča pedagoginja v oranžni sobi Hiše otrok, mentorica za angleščino in nemščino na področju jezikovne dejavnosti ustanove ter v Hiši otrok mentorica joge za otroke.

Martina Perše, po osnovni izobrazbi komercialistka, pedagoginja montessori za starost otrok 0-3, ima AMI certifikat za asistenta montessori 0-3, je asistentka v oranžni sobi. Martina je velika ljubiteljica rož, petja in pripovedovanja zgodb, kar s pridom uporablja in prenaša na otroke v Hiši otrok. Skrbi za svoj razvoj in učenje, trenutno se uči igranja na ukulele.

Na področju jezikovnega izobraževanja, prevajanja in drugih programov ter s področja svetovanja imamo med 10-15 stalnih strokovnih sodelavcev z večletnimi izkušnjami in sodelovanjem v našem zavodu.