O nas

Osnovni podatki

Naziv:
EDUKA, Zavod za izobraževanje in svetovanje, Slovenj Gradec
Skrajšani naziv za račune:
EDUKA, Slovenj Gradec
Poslovna enota:
Eduka, PE Zasebni montessori vrtec Hiša otrok Slovenj Gradec

Naslov: Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec
Telefon: +386 2  88 38 720, +386 2 88 38721
Mobilni telefon: +386 31 80 70 80
e-pošta: info@eduka.si

Davčna številka: SI33263175
Matična številka: 1491261
Številka TR: SI56 1010 0006 0202 075

Vodstvo in sodelavci

Aleša Jordan,  ustanoviteljica in direktorica zavoda, ravnateljica vrtca, s 30 letnimi profesionalnimi izkušnjami s področja izobraževanja otrok in odraslih. Po osnovni izobrazbi  s področja jezikoslovja – angleščine in politologije – smer mednarodni odnosi svoje znanje ves čas nadgrajuje. Bila je udeleženka na  mnogih mednarodnih seminarjih, predvsem s področja didaktike in poučevanja tujih jezikov ter s področja vodenja in komunikacijskih veščin. Na Koroško je pripeljala tudi  številne izobraževalne projekte s področja izobraževanja odraslih in otrok.
Razvila je blagovno znamko Eduka Smart Languauges Education za zgodnje učenje angleščine in nemščine, ki je zaščitena na Uradu  Republike Slovenije za intelektualno lastnino.
Na Inštitutu montessori  v Ljubljani se je specializirala za pedagoginjo montessori za starost otrok 0-3 in za starost otrok 3-6. Poleg jezikovnega izobraževanja za otroke in odrasle na Koroškem, je v letu 2014 ustanovila dvojezični vrtec montessori Hišo otrok Slovenj Gradec.  

Navdušujejo jo različna področja in verjame v  pomen osebnega in profesionalnega izpopolnjevanja ter razvoja. Ključni se ji zdijo dobri odnosi, saj brez povezanosti in sodelovanja z drugimi, ni razvoja in napredka. Bila je mentorica številnim mladim jezikoslovcem na začetku njihove poslovne poti.
Pridobila je certifikat iz Transakcijske analize 101 in certifikate Nevro-lingvističnega programiranja: NLP Praktik, NLP Mojster Praktik in NLP Coach (certifikati soustanovitelja Nevro-lingvističnega programiranja, dr. Richarda Bendlerja). 
Poleg dela v svojem zavodu je od leta 2015 članica Upravnega odbora Združenja montessori Slovenije in od leta 2017 do aprila 2023 predsednica Združenja montessori Slovenije. V okviru združenja sodeluje pri organizaciji seminarjev, strokovnih srečanj pedagogov montessori, ravnateljev ustanov montessori, organizaciji kongresov montessori ter pri strokovnem delu Združenja montessori Slovenije kot opazovalka v procesih podeljevanja in obnove certifikatov Združenja. Udeležila se je mnogih mednarodnih  strokovnih srečanj, med drugim mednarodnega AMI kongresa montessori v Pragi 2017, kongresa Montessori Europe v Dublinu 2019. Veliko svojega časa in aktivnosti posveča skrbi za predstavitev pristopa montessori tako na lokalnem nivoju kot tudi širše.

Hkrati v zavodu skrbi za razvoj in vodenje jezikovne dejavnosti zavoda  ter prilagajanje jezikovne ponudbe potrebam uporabnikov storitev jezikovne šole. Na jezikovnem področju skupaj s sodelavci že več kot 20 let sodelujejo z večino koroških podjetij in drugih ustanov. Zaradi pomena prilagajanja izobraževanja potrebam in spremembam sodobnega sveta, je tudi jezikovno dejavnost v zavodu posodobila in tako med prvimi v Sloveniji nudimo jezikovni coaching. Pridobila je licenco Neuro-Language Coach in znanja, ki so potrebna, da udeleženca v jezikovnem izobraževanju podpiramo v njegovem lastnem procesu učenja. Tako udeleženec z našo podporo sam postavi cilje in izbere izobraževalne aktivnosti, ki vodijo k hitrejši in učinkovitejši pridobitvi  jezikovnega znanja. Holistični pristopi, tehnike in orodja coachinga v  jezikovnem izobraževanju ter upoštevanje znanj s področja nevroznanosti so osnova nevro-jezikovnega coachinga.

Andreja Kajzer, po osnovni izobrazbi profesorica angleščine in zgodovine, diplomirana pedagoginja montessori za starost otrok 3-6, vodja zelene sobe v Hiši otrok. Andreja je angleško govoreča pedagoginja v zeleni sobi Hiše otrok in mentorica za angleščino z večletnimi izkušnjami na področju jezikovne dejavnosti ustanove. Andreja je tudi velika ljubiteljica plesa in gibanja, kar z veseljem prenaša na otroke v zeleni sobi Hiše otrok. Andreja skrbi za stalno izpopolnjevanje tako s področja angleščine kot tudi s področja montessori za starost otrok 3-6.

Domen Jordan, po osnovni izobrazbi inženir informatike in diplomirani pedagog montessori za starost otrok 3-6. Študij pedagogike montessori za starost 3-6 je zaključil na Inštitutu montessori v Ljubljani, kjer je pred tem opravil osnovno izobraževanje montessori.  Pridobil je certifikat Age Of Montessori za asistenta 3-6. V zavodu skrbi za področje informatike in je asistent v zeleni sobi Hiše otrok. Včasih otrokom zaigra na kitaro, njegova strast je pripovedovanje zgodb po pristopu montessori

Martina Perše, po osnovni izobrazbi komercialistka, diplomirana pedagoginja montessori za starost otrok 0-3, ima AMI certifikat za asistenta montessori 0-3, je vodja v oranžni sobi naše Hiše otrok. Martina je velika ljubiteljica rož, petja in pripovedovanja zgodb, kar s pridom uporablja in prenaša na otroke v Hiši otrok.  Otrokom včasih zaigra na ukulele. Skrbi za svoj razvoj in se izobražuje predvsem s področja vzgoje otrok ter osebnostnega razvoja.

Eni Baćac, po osnovni izobrazbi diplomirana medjezikovna posrednica (angleščina, nemščina), diplomirana pedagoginja montessori za starost otrok 0-3, vodja v oranžni sobi v Hiši otrok, trenutno na porodniškem dopustu. Eni je angleško govoreča pedagoginja v oranžni sobi Hiše otrok, mentorica za angleščino in nemščino z dolgoletnimi izkušnjami na področju jezikovne dejavnosti ustanove ter v Hiši otrok mentorica joge za otroke.

Tanja Frece je v času izobraževanja pridobila naziv Mag. phil. na Univerzi v Gradcu, prevajanje nemščina, angleščina, slovenščina. Na jezikovnem področju angleščine in nemščine ima v našem zavodu več letne izkušnje dela z otroki in odraslimi ter s področja prevajanja. Zaključila je osnovno izobraževanje montessori na Inštitutu montessori v Ljubljani. Je angleško govoreča asistentka v oranžni sobi naše Hiše otrok in mentorica nemščine in angleščine na jezikovnem področju v našem zavodu.

Saša Hovnik  po osnovni izobrazbi je profesorica angleščine in sociologije z večletnimi izkušnjami s področja poučevanja angleščine. V našem zavodu sodeluje že od ustanovitve in ima veliko izkušenj predvsem na področju mentorstva in vodenja individualnih kot tudi skupinskih izobraževanj iz angleščine. Ima opravljeno usposabljanje na delovnem mestu za asistentko montessori v Hiši otrok.

Na področju jezikovnega izobraževanja, prevajanja in drugih programov ter s področja svetovanja imamo več kot 15 stalnih strokovnih sodelavcev z večletnimi izkušnjami in sodelovanjem v našem zavodu.

Projekt prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja

Prva zaposlitev A-PVZ 2021, zaposlitev  vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja od 1. 2. 2021 do 30. 6. 2021.

Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja je v vrtcu deležen inovativnega delovnega procesa, kar bo podkrepilo njegovo ustvarjalnost in usposobljenost. Na razpolago ima spodbudno okolje angažiranih strokovnih sodelavcev, ki mu pomagajo pri razvijanju osebnih kompetenc, ki so nujne za uspešno realizacijo projekta.
Kandidat za mesto vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja – začetnika ima pri nas možnost opraviti večmesečno pedagoško delo z aktivnim neposrednim delom z otroki in s tem bo imel opravljen pogoj dela na področju vzgoje in izobraževanja, s čimer bo lahko pristopil k opravljanju strokovnega izpita. Projekt je financiran s strani Republike Slovenije (Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport) in Evropske unije iz Evropskega sklada; www.eu-skladi.si