O nas

Osnovni podatki

Naziv:
EDUKA, Zavod za izobraževanje in svetovanje, Slovenj Gradec
Skrajšani naziv za račune:
EDUKA, Slovenj Gradec
Poslovna enota:
Eduka, PE Zasebni montessori vrtec Hiša otrok Slovenj Gradec

Naslov: Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec
Telefon: +386 2  88 38 720, +386 2 88 38721
Mobilni telefon: +386 31 80 70 80
e-pošta: info@eduka.si

Davčna številka: SI33263175
Matična številka: 1491261
Številka TR: SI56 1010 0006 0202 075

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV:

V skladu z določili ZVOP-2 smo za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenovali Lilijano Besedič Leštan, univ.dipl.prav., odvetnico v Ljubljani, zaposleno v Odvetniški pisarni Leštan, Savlje 89, Ljubljana, odvetnica.lestan@siol.net, telefon : 031 654 079 in 059 959 009.

Vodstvo

Aleša Jordan,  ustanoviteljica in direktorica zavoda, s tradicijo od leta 2000, ravnateljica in pedagoški vodja vrtca, s 30 letnimi profesionalnimi izkušnjami s področja izobraževanja otrok in odraslih. Po osnovni izobrazbi  s področja jezikoslovja – angleščine in mednarodnih odnosov svoje znanje ves čas nadgrajuje. Udeležila se je mnogih mednarodnih seminarjev s področja didaktike in poučevanja tujih jezikov ter s področja vodenja in komunikacijskih veščin. 
Razvila je blagovno znamko Eduka Smart Languauges Education za zgodnje učenje angleščine in nemščine, ki je zaščitena na Uradu  Republike Slovenije za intelektualno lastnino.
Ima diplomi pedagoginje montessori za starost otrok 0-3 in za starost otrok 3-6. Jezikovno izobraževanje za otroke in odrasle je v letu 2014 dopolnila z ustanovitvijo vrtca s programom montessori- Hišo otrok Slovenj Gradec.  

Skrbi za razvoj in vodenje jezikovne dejavnosti ter prilagajanje ponudbe potrebam uporabnikov. Ima licenco Neuro-Language Coach in znanja, ki so potrebna za jezikovni coaching, v katerem udeleženca v jezikovnem izobraževanju podpiramo v njegovem lastnem procesu učenja. Udeleženec z našo podporo sam postavi cilje in izbere izobraževalne aktivnosti, ki vodijo k hitrejši in učinkovitejši pridobitvi  jezikovnega znanja.  

Ima certifikat iz Transakcijske analize 101 in certifikate Nevro-lingvističnega programiranja: NLP Praktik, NLP Mojster Praktik in NLP Coach. Od leta 2015 je članica Upravnega odbora Združenja montessori Slovenije in od leta 2017 do aprila 2023 predsednica Združenja montessori Slovenije. Sodeluje pri organizaciji strokovnih srečanj, kongresov montessori ter kot opazovalka v procesih podeljevanja in obnove certifikatov Združenja montessori Slovenije. Aktivno se udeležuje mednarodnih srečanj in kongresov montessori.

      STROKOVNI  SODELAVCI

Andreja Kajzer, po osnovni izobrazbi profesorica angleščine in zgodovine, ima diplomo pedagoginje montessori za starost otrok 3-6, je pedagoginja v  zeleni sobi Hiše otrok. Z otroki govori v angleščini. 

Domen Jordan, po osnovni izobrazbi inženir informatike, ima diplomo pedagoga montessori za starost otrok 3-6 in certifikat Age Of Montessori za asistenta 3-6. V zavodu skrbi za področje informatike in je pedagog v zeleni sobi Hiše otrok. 

Martina Perše, po osnovni izobrazbi diplomantka menedžmenta v sociali in izobraževanju, ima diplomo  pedagoginje montessori za starost otrok 0-3, AMI certifikat za asistenta montessori 0-3, je pedagoginja v oranžni sobi v Hiši otrok.

Saša Hovnik po osnovni izobrazbi profesorica angleščine in sociologije. Ima zaključeno Usposabljanje za asistentko vrtca montessori, z otroki govori v angleščini. Je v procesu študija za certifikat AMI asistentka montessori 0-3. V zavodu izvaja tudi jezikovna izobraževanja  za otroke in odrasle. 

Eni Baćac, po osnovni izobrazbi diplomirana medjezikovna posrednica,  ima diplomo pedagoginje montessori za starost otrok 0-3, sodelavka na jezikovnem področju (nemščina,angleščina).

Na področju jezikovnega izobraževanja, prevajanja in drugih programov  imamo več kot 15 stalnih strokovnih sodelavcev z večletnimi izkušnjami in sodelovanjem v našem zavodu.

Projekt prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja

Prva zaposlitev A-PVZ 2021, zaposlitev  vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja od 1. 2. 2021 do 30. 6. 2021.

Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja je v vrtcu deležen inovativnega delovnega procesa, kar bo podkrepilo njegovo ustvarjalnost in usposobljenost. Na razpolago ima spodbudno okolje angažiranih strokovnih sodelavcev, ki mu pomagajo pri razvijanju osebnih kompetenc, ki so nujne za uspešno realizacijo projekta.
Kandidat za mesto vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja – začetnika ima pri nas možnost opraviti večmesečno pedagoško delo z aktivnim neposrednim delom z otroki in s tem bo imel opravljen pogoj dela na področju vzgoje in izobraževanja, s čimer bo lahko pristopil k opravljanju strokovnega izpita. Projekt je financiran s strani Republike Slovenije (Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport) in Evropske unije iz Evropskega sklada; www.eu-skladi.si