O nas

Osnovni podatki

Naziv:
EDUKA, Zavod za izobraževanje in svetovanje, Slovenj Gradec
Skrajšani naziv za račune:
EDUKA, Slovenj Gradec
Poslovna enota:
Eduka, PE Zasebni montessori vrtec Hiša otrok Slovenj Gradec

Naslov: Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec
Telefon: +386 2  88 38 720, +386 2 88 38721
Mobilni telefon: +386 31 80 70 80
e-pošta: info@eduka.si

Davčna številka: SI33263175
Matična številka: 1491261
Številka TR: SI56 1010 0006 0202 075

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV:

V skladu z določili ZVOP-2 smo za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenovali Lilijano Besedič Leštan, univ.dipl.prav., odvetnico v Ljubljani, zaposleno v Odvetniški pisarni Leštan, Savlje 89, Ljubljana, odvetnica.lestan@siol.net, telefon : 031 654 079 in 059 959 009.

O zavodu

Eduka, Zavod za izobraževanje in svetovanje, Slovenj Gradec je izobraževalni zavod z dolgoletno tradicijo, ustanovljen je bil leta 2000, sprva kot prva specializirana šola za tuje jezike na Koroškem, v letu 2014 pa smo jezikovno izobraževanje dopolnili z ustanovitvijo vrtca s programom montessori Hišo otrok Slovenj Gradec. Direktorica zavoda in ravnateljica ter pedagoški vodja vrtca je Aleša Jordan, s 30 letnimi profesionalnimi izkušnjami s področja izobraževanja otrok in odraslih. Po osnovni izobrazbi s področja jezikoslovja – angleščine in mednarodnih odnosov svoje znanje ves čas nadgrajuje. Udeležila se je mnogih mednarodnih seminarjev s področja didaktike in poučevanja tujih jezikov ter s področja vodenja in komunikacijskih veščin. Razvila je blagovno znamko Eduka Smart Languages Education za zgodnje učenje angleščine in nemščine, ki je zaščitena na Uradu republike Slovenije za intelektualno lastnino. Ima diplomi pedagoginje montessori za starost otrok 0-3 in za starost otrok 3-6. 

 

Skrbi za razvoj jezikovne dejavnosti ter prilagajanje ponudbe potrebam uporabnikov. Ima licenco Neuro-Language Coach in znanja, ki so potrebna za jezikovni coaching, certifikate iz Transakcijske analize TA101 in Nevro-lingvističnega programiranja: NLP Praktik, NLP Mojster Praktik in NLP Coach. Od leta 2015 je članica Upravnega odbora Združenja montessori Slovenije. Od leta 2017 do aprila 2023 je bila predsednica Združenja montessori Slovenije. Sodeluje pri organizaciji strokovnih srečanj, kongresov montessori, kot opazovalka pri podeljevanju certifikatov Združenja montessori Slovenije.

SODELAVCI

Domen Jordan, ima diplomo pedagoga montessori za starost otrok 3-6 in certifikat Age Of Montessori za asistenta 3-6,po osnovni izobrazbi je inženir informatike. V zavodu skrbi za področje informatike, nadomešča direktorico in je pedagog v skupini 3-6.  

Andreja Kajzer  ima diplomo pedagoginje montessori za starost otrok 3-6, je pedagoginja v skupini 3-6, po osnovni izobrazbi profesorica angleščine in zgodovine. Z otroki govori v angleščini.

 

Martina Perše,  ima diplomo  pedagoginje montessori za starost otrok 0-3, AMI certifikat za asistenta montessori 0-3, po osnovni izobrazbi je diplomantka menedžmenta, je pedagoginja v skupini 1-3.

Saša Hovnik   ima AMI certifikat za asistentko montessori 0-3.  Po osnovni izobrazbi je profesorica angleščine in sociologije. Je pedagoginja v Hiši otrok, z otroki govori v angleščini. V zavodu izvaja tudi jezikovna izobraževanja  za otroke in odrasle.

Mojca Vajdl,  ima zaključeno AMI izobraževanje, na katerem je pridobila certifikat za asistentko montessori za starost otrok 0-3. Je pedagoginja montessori v skupini 1-3.

Na področju jezikovnega izobraževanja, prevajanja in drugih programov  imamo več kot 15 stalnih strokovnih sodelavcev z večletnimi izkušnjami in sodelovanjem v našem zavodu.

Projekt prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja

Prva zaposlitev A-PVZ 2021, zaposlitev  vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja od 1. 2. 2021 do 30. 6. 2021.

Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja je v vrtcu deležen inovativnega delovnega procesa, kar bo podkrepilo njegovo ustvarjalnost in usposobljenost. Na razpolago ima spodbudno okolje angažiranih strokovnih sodelavcev, ki mu pomagajo pri razvijanju osebnih kompetenc, ki so nujne za uspešno realizacijo projekta.
Kandidat za mesto vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja – začetnika ima pri nas možnost opraviti večmesečno pedagoško delo z aktivnim neposrednim delom z otroki in s tem bo imel opravljen pogoj dela na področju vzgoje in izobraževanja, s čimer bo lahko pristopil k opravljanju strokovnega izpita. Projekt je financiran s strani Republike Slovenije (Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport) in Evropske unije iz Evropskega sklada; www.eu-skladi.si