O nas

Osnovni podatki

Naziv:
EDUKA, Zavod za izobraževanje in svetovanje, Slovenj Gradec
Skrajšani naziv za račune:
EDUKA, Slovenj Gradec
Poslovna enota:
Eduka, PE Zasebni montessori vrtec Hiša otrok Slovenj Gradec

Naslov: Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec
Telefon: +386 2  88 38 720, +386 2 88 38721
Mobilni telefon: +386 31 80 70 80
e-pošta: info@eduka.si

Davčna številka: SI33263175
Matična številka: 1491261
Številka TR: SI56 0317 5100 0000 756

Projekt prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja

Prva zaposlitev A-PVZ 2021, zaposlitev  vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja od 1. 2. 2021 do 30. 6. 2021.

Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja je v vrtcu deležen inovativnega delovnega procesa, kar bo podkrepilo njegovo ustvarjalnost in usposobljenost. Na razpolago ima spodbudno okolje angažiranih strokovnih sodelavcev, ki mu pomagajo pri razvijanju osebnih kompetenc, ki so nujne za uspešno realizacijo projekta.
Kandidat za mesto vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja – začetnika ima pri nas možnost opraviti večmesečno pedagoško delo z aktivnim neposrednim delom z otroki in s tem bo imel opravljen pogoj dela na področju vzgoje in izobraževanja, s čimer bo lahko pristopil k opravljanju strokovnega izpita. Projekt je financiran s strani Republike Slovenije (Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport) in Evropske unije iz Evropskega sklada; www.eu-skladi.si

Dohodninska donacija

Vabimo vas, da na podlagi zakona o dohodnini namenite do 0,5%  dohodnine za financiranje delovanja zavoda Eduka, Slovenj Gradec. Vlogo lahko oddate preko spletnega portala eDavki ali pa izpolnite in pošljete obrazec za namenitev dela dohodnine za donacije, ki je tukaj. V rubriki “Zahteva za namenitev dela dohodnine” vpišete davčno številko zavoda Eduka, Slovenj Gradec; DŠ: 33263175.

Vodstvo in sodelavci

Aleša Jordan,  ustanoviteljica in direktorica zavoda, ravnateljica vrtca, s 30 letnimi profesionalnimi izkušnjami s področja izobraževanja otrok in odraslih. Po osnovni izobrazbi  s področja jezikoslovja – angleščine in politologije – smer mednarodni odnosi svoje znanje ves čas nadgrajuje. Bila je udeleženka na  mnogih mednarodnih seminarjih, predvsem s področja didaktike in poučevanja tujih jezikov ter s področja vodenja in komunikacijskih veščin. Na Koroško je pripeljala tudi  številne izobraževalne projekte s področja izobraževanja odraslih in otrok.
Razvila je blagovno znamko Eduka Smart Languauges Education za zgodnje učenje angleščine in nemščine, ki je zaščitena na Uradu  Republike Slovenije za intelektualno lastnino.
Na Inštitutu montessori  v Ljubljani se je specializirala za  pedagoginjo montessori za starost otrok 0-3 in za starost otrok 3-6. Poleg jezikovnega izobraževanja za otroke in odrasle na Koroškem, je v letu 2014 ustanovila dvojezični vrtec montessori Hišo otrok Slovenj Gradec.  

Zase pravi, da je večna raziskovalka življenja, navdušujejo jo različna področja, predvsem se zaveda, da se vse začne in konča pri odnosih, saj brez  dobre povezanosti in sodelovanja z drugimi, ni razvoja in napredka. Bila je mentorica številnim mladim jezikoslovcem na začetku njihove poslovne poti.
Pridobila je certifikat iz Transakcijske analize 101 in certifikate Nevro-lingvističnega programiranja: NLP Praktik, NLP Mojster Praktik in NLP Coach (certifikati soustanovitelja Nevro-lingvističnega programiranja, dr. Richarda Bendlerja). Ob svojem delu vodenja zavoda se ves čas izobražuje in se zaveda pomena osebnostnega in poslovnega razvoja.
Poleg dela v svojem zavodu je od leta 2015 članica Upravnega odbora Združenja montessori Slovenije in od leta 2017 predsednica Združenja montessori Slovenije, v okviru katerega sodeluje pri organizaciji seminarjev,  strokovnih srečanj pedagogov montessori, ravnateljev ustanov montessori ter organizaciji kongresov montessori. Udeležila se je mednarodnega AMI kongresa montessori v Pragi 2017 in kongresa Montessori Europe v Dublinu 2019.

Andreja Kajzer, po osnovni izobrazbi profesorica angleščine in zgodovine, pedagoginja montessori za starost otrok 3-6, vodja zelene sobe v Hiši otrok, angleško govoreča pedagoginja v zeleni sobi Hiše otrok in mentorica za angleščino.

Domen Jordan, po osnovni izobrazbi inženir informatike ter v procesu študija pedagogike montessori za starost otrok 3-6,  ima končano osnovno izobraževanje montessori  in je pridobil certifikat Age Of Montessori za asistenta 3-6, v zavodu skrbi za področje informatike in je asistent v zeleni sobi Hiše otrok.

Eni Baćac, po osnovni izobrazbi diplomirana medjezikovna posrednica (angleščina, nemščina), pedagoginja montessori za starost otrok 0-3, vodja oranžne sobe v Hiši otrok, angleško govoreča pedagoginja v oranžni sobi Hiše otrok in  mentorica za angleščino in nemščino.

Martina Perše, po osnovni izobrazbi komercialistka, pedagoginja montessori za starost otrok 0-3, ima AMI certifikat za asistenta montessori 0-3, asistentka v oranžni sobi.

Metka Kotnik, po končani gimnaziji opravila tudi  poklicno izobraževanje za vzgojiteljico predšolskih otrok s končano poklicno maturo, ima končano osnovno izobraževanje montessori, končuje študij ekonomije,  strokovna sodelavka zavoda na poslovnem področju in asistentka v Hiši otrok.

Na področju jezikovnega izobraževanja, prevajanja in drugih programov ter s področja svetovanja imamo  med 10-15 stalnih zunanjih strokovnih sodelavcev z večletnimi izkušnjami in sodelovanjem v našem zavodu.