O hiši otrok

O hiši otrok Slovenj Gradec

Znotraj  EDUKE, Zavoda za izobraževanje in svetovanje, Slovenj Gradec deluje zasebni vrtec montessori Hiša otrok, na Podgorski cesti 2,  v Slovenj Gradcu.

Vrtec izvaja celodnevni program, ki je namenjen otrokom v starosti od 11 mesecev do vstopa v šolo. Vrtec je odprt od 6.45 do 15.45 oziroma se odpiralni čas lahko deloma spremeni skladno s potrebami staršev vpisanih otrok.

Predstavitev Hiše otrok na Koroškem radiju, ob odprtju vrtca, 2015:

Zasebni montessori vrtec Hiša otrok Slovenj Gradec je od leta 2014 vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnih programov/ knjigo vrtcev pod zaporedno številko 210 pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, kar je osnova za sofinanciranje programa. Vrtec izvaja Program vrtca montessori, ki mu je strokovni svet na svoji 161. seji 19.12.2013 dal pozitivno mnenje o ustreznosti Programa vrtca montessori.

Naša Hiša otrok ima Certifikat vrtca montessori, ki ga podeljuje Združenje montessori Slovenije. Certifikat potrjuje, da vrtec deluje po pristopu montessori in je pristen model filozofije ter prakse dr. Marie Montessori. Vrtec deluje v skladu s strogimi kriteriji, ki jih postavlja Združenje montessori Slovenije. Je zagotovilo kakovosti in verodostojnosti vrtca montessori.