Pogodba za otroke

Delavnico izvedemo ob prijavi 6-8 otrok, investicija znasa v obrokih 8x29,50 € + DDV.
Z oddajo, se kot starš/plačnik prijavljenega otroka obvezujem, da bom poravnal celotno investicijo v skladu s ponudbo in pogodbenimi določbami.