Vpis

Pred vpisom oddate starši VLOGO za vpis v vrtec. V primeru prostega mesta in ob predhodno oddani vlogi za vpis z vaše strani, vas povabimo na individualni razgovor za starše, kjer prejmete vse informacije, ki jih potrebujete pred podpisom pogodbe za vpis.

V kolikor je naš vrtec montessori za vašega otroka prva izbira, predlagamo, da vlogo za vpis oddate čim prej in si tako zagotovite večjo možnost vpisa otroka v vrtec takrat, ko boste to potrebovali.

*Vlogo za znižano plačilo oddate na pristojni CSD*