Pogodba za odrasle, podjetja in organizacije

Kot plačnik se obvezujem, da bom poravnal celotno investicijo v skladu s pogodbenimi določbami. *