Splošne določbe poslovanja

PLAČNIK SE ZAVEZUJE, DA BO:

  • poravnal celotne stroške izobraževanja. V primeru, da preneha z izobraževanjem, investicija ni vračljiva

  • v primeru nerednega plačevanja obrokov (neplačilo dveh zaporednih obrokov), zapade v takojšnje plačilo šolnina za celotni tečaj; plačnik je dolžan poravnati celoten znesek z zamudnimi obrestmi po obrestni meri, ki je zakonsko določena ter vse stroške, ki bi ob tem nastali.

Zavod EDUKA SE OBVEZUJE DA BO:

  • udeležencem izobraževanja izstavil položnice 2. in ostalih obrokov do 10. v mesecu. Če udeleženec ne plača dveh zaporednih obrokov, zapade terjatev v takojšnje plačilo.V primeru nerednega plačila obrokov je udeleženec dolžan poravnati celoten znesek in zamudne obresti po obrestni meri, določeni z zakonom ter vse stroške, ki bi nastali zaradi nerednega plačila.

  • vrnil slušatelju plačane stroške izobraževanja, če za tečaj ni bilo prijavljenih dovolj slušateljev, če je spremenil objavljene pogoje izobraževanja, ali v dogovoru s prijavljenimi slušatelji izvedel izobraževanje in z aneksom zvišal stroške izobraževanja

  • v primeru nepravočasnega plačila obrokov za izobraževalne stroške zaračunal zakonite zamudne obresti in dolg sodno izterjal.

SPLOŠNE DOLOČBE:

  • literatura ni vračunana v stroških izobraževanja, če plača stroške izobraževanja pravna oseba oz. delodajalec, mora slušatelj ob prijavi vpisati ime naročnika-plačnika s točnim naslovom, davčno številko in žigom podjetja.

  • Vsa morebitna nesoglasja si bosta izvajalec in plačnik prizadevala reševati sporazumno. V primeru spora iz tega dogovora je pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.

  • vsak slušatelj prejme en izvod te pogodbe oziroma dogovora. Če je prijavnico-pogodbo izpolnil elektronsko, si je dolžen sam prebrati in natisniti  tudi določbe in pogoje poslovanja.