Prijavnica za popoldanske programe montessori

Število otrok v skupini je omejeno.

Z oddajo, se kot starš/plačnik prijavljenega otroka obvezujem, da bom poravnal celotno investicijo.